Usługi projektowe Marek Świtlicki

Inżynier Marek Świtlicki to absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawniony projektant i kierownik budowy oraz rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, który prowadzi „Usługi Projektowe Marek Świtlicki” – firmę zajmującą się usługami projektowymi, diagnostycznymi oraz eksperckimi dla budownictwa. Jego wieloletnie doświadczenie owocuje wieloma udanymi projektami dla dużych firm. Przez 30 lat wykonano 1400 opracowań, co daje niezwykłe doświadczenie projektowe, które procentuje zaufaniem kolejnych klientów. Firma od 10 lat wykonuje również skanowanie betonu, które pozwala na zweryfikowanie stanu zbrojeń i otuliny bez naruszania konstrukcji. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy pozwalające na określenie przyczyn zniszczeń.

Nazwa Usługi Projektowe Marek Świtlicki
adres:   Elbląg 82-300,  ul. Lubartowska 7
telefon: +48    55  2341520
e-mail: m_switlicki@hot.pl
strona: switlicki.pl